Användarvillkor

Användar
villkor

Vänligen läs noggrant igenom dessa användarvillkor innan du använder våra tjänster och faciliteter. När du bokar en tid hos oss accepterar du att följa och vara bunden av dessa villkor.

Om du inte samtycker till något i dessa villkor, vänligen avstå från att använda hallen.

Bokning och Åtkomst

a. För att använda en golfsimulator måste du först göra en bokning via vår bokningsplattform eller annan godkänd metod.

b. En unik kod kommer att genereras och skickas till dig före den bokade tiden. Denna kod ger dig tillgång till det bokade rummet och simulatorn.

c. Koden kommer att vara giltig 10 minuter före den bokade tiden och upphör att fungera när din bokade tid har passerat.

säkerhet och ansvar

a. Du ansvarar för att hålla din unika kod konfidentiell. Dela inte koden med andra och informera omedelbart anläggningens personal om du misstänker att koden har blivit komprometterad.

b. Anläggningen ansvarar inte för förlorade eller stulna personliga tillhörigheter. Lämna inte värdesaker obevakade.

Användning av Utrustning:

a. Var respektfull mot utrustningen och anläggningen. Rapportera omedelbart eventuella problem eller skador till personalen.

b. Följ noggrant säkerhetsinstruktionerna och riktlinjerna för användning av golfsimulatorn.

Beteende

a. Respektera andra användare och anläggningens personal.

b. Oacceptabelt beteende, inklusive olämplig användning av språk eller störande beteende, kan leda till omedelbar avstängning från anläggningen utan återbetalning.

c. Du ansvarar för och åtar dig att ersätta alla skador som Good To Go Golf lider som en följd av din användning av golfsimulatorhallen, förutom i de fall då din handling inte har varit vårdslös eller uppsåtlig.

åldersbegränsning

a. Användning av golfsimulatorhallen är begränsad till personer över 18 år eller personer under 18 år i vuxens sällskap.

Återbetalning och Avbokning:

a. Du kan av och omboka din tid 24 h innan bokad tid med full återbetalning. Tider som avbokas mindre än 24 h innan bokad tid återbetals inte.

När du bokar en tid hos Good To Go Golf godkänner du att du har läst och förstått dessa användarvillkor och att du accepterar att följa dem. Anläggningen förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor med förvarning. Vid frågor eller funderingar, vänligen kontakta oss på goodtogogolf@gmail.com.

Tack för att du väljer Good To Go Golf!